Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

Eerste Kamer aanvaardt Wet algemeen pensioenfonds

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 22 december na een debat met staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Wet algemeen pensioenfonds zonder stemming aanvaard. Ook de Novelle Wet algemeen pensioenfonds werd aanvaard. 

Inhoud van de wetsvoorstellen

De wet algemeen pensioenfonds introduceert het algemeen pensioenfonds (APF). Het doel hiervan is het verbeteren van de keuzemogelijkheden voor werkgevers en werknemers om een kwalitatief hoogstaande en veilige pensioenuitvoering tegen een scherpe prijs te realiseren. De novelle schrapt het amendement Lodders en Vermeij (TK 34.117, nr. 17) dat de mogelijkheid creëert om bij fusie tussen verplichte bedrijfstakpensioenfondsen voortaan met afgescheiden vermogens te werken (ringfencing). Daarbij werd door de staatssecretaris wel vervolgwetgeving aangekondigd.

De aangenomen motie vraagt de regering om een onafhankelijk extern onderzoek naar de mogelijkheden om de defined benefit – en de defined contribution- regeling gelijk te behandelen binnen de BTW-richtlijn. Klijnsma merkte op dat de advocaat-generaal van de Hoge Raad hier begin 2016 een advies over zal uitbrengen. Het kabinet wacht dit advies eerst af. Daarna informeert zij de Eerste Kamer hierover  zo snel mogelijk.

Terugwerkende kracht

Tijdens het debat ging Klijnsma in op de vraag over de vergunning en een eventuele terugwerkende kracht. Is het mogelijk dat een pensioenfonds, nadat de vergunning voor het APF door de Nederlandsche Bank is verleend, de overgang naar het APF alsnog per 1 januari 2016 realiseert? De staatssecretaris gaf eerder aan dat een vergunning niet met terugwerkende kracht in werking kan treden.

De vraag gaat echter om de werkwijze bij collectieve waardeoverdrachten. Als een APF is opgericht en een vergunning heeft gekregen, zal het afspraken willen maken met partijen die een collectieve waardeoverdracht naar het Algemeen Pensioenfonds overwegen. Dat betreft ook afspraken over de datum waarop de collectieve waardeoverdracht wordt verwezenlijkt, inclusief de eventuele terugwerkende kracht van de collectieve waardeoverdracht. Het is uiteindelijk aan de Nederlandsche Bank om al dan niet in te stemmen met de voorgenomen waardeoverdracht, inclusief de voorgenomen datum van die waardeoverdracht, aldus Klijnsma in het debat. Met andere woorden: deze terugwerkende kracht is mogelijk op voorwaarde van goedkeuring van DNB in het individuele geval.

Meer weten over de Wet algemeen pensioenfonds en het Nederlandse pensioenstelsel? Bezoek één van onze pensioencursussen in 2016.

Bron: Eerste Kamer

Publicatiedatum: 29 december 2015