Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

AOW vanaf verjaardag bijna een feit

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de AOW in te laten gaan vanaf de dag waarop iemand 65 wordt.

Nu nog begint de AOW op de eerste dag van de maand waarop iemand 65 wordt. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, gaat de maatregel in op 1 april 2012 en niet al op 1 januari 2012 zoals in het oorspronkelijke wetsvoorstel de bedoeling was. De al in het regeerakkoord afgesproken maatregel levert een besparing van € 60 miljoen per jaar op.

Bron: Ministerie van SZW

Publicatiedatum: 20 oktober 2011