Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

Belangrijke wijzigingen in de publieke verzekering voor de WGA

Minister Asscher heeft vandaag (22 juni) in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hij doet dit nadat afgelopen voorjaar van diverse kanten gewezen is op een verstoring van het evenwicht op de hybride WGA-markt. Deze aanpassingen zorgen er voor dat het evenwicht tussen de publieke verzekeraar (UWV) en private verzekeraars verbetert. In een meer evenwichtige markt zal de de focus bij de keuze voor een verzekering meer komt te liggen op re-integratie van gedeeltelijk zieke werknemers in plaats van op het behalen van korte termijn financieel voordeel.

Hybride markt voor WGA-verzekeringen
De WGA is een onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn maar in de toekomst nog (gedeeltelijk) kunnen werken, hebben recht op een WGA-uitkering. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de financiering van deze uitkeringen. Zij kunnen kiezen voor een publieke verzekering bij UWV of voor eigenrisicodragerschap, al dan niet in combinatie met een private verzekering.

Het is van belang dat er een voldoende gelijk speelveld tussen UWV en private verzekeraars is om deze hybride markt goed te laten werken. In een goed werkende markt ligt de focus bij de keuze voor een verzekering op effectieve re-integratie van zieke werknemers. Doel is dat zo veel mogelijk arbeidsgeschikten (weer) mee kunnen doen in het arbeidsproces. Met de aangekondigde maatregelen worden verschillen tussen de publieke verzekering bij UWV en private verzekeringen verkleind.

Wat verandert er?
De maatregelen hebben betrekking op grote en middelgrote werkgevers voor zover zij te maken hebben met een gedifferentieerde WGA-premie. Vanaf 1 januari 2017 gaan deze werkgevers als zij overstappen naar de publieke verzekering bij UWV een meer marktconforme premie betalen. Nu is het nog zo dat deze werkgevers na overstap een relatief lage premie in vergelijking met de premie van private verzekeraars betalen. Daar staat tegenover dat werkgevers die na een periode van publieke verzekering bij UWV kiezen voor eigenrisicodragerschap, vanaf 1 januari 2017 hun risico’s bij UWV kunnen achterlaten. Nu moeten (middel)grote werkgevers deze risico’s na overstap van UWV naar een private verzekering nog zelf dragen en financieren.

Overgangsperiode en wetsvoorstel
Met de Kamerbrief wordt aangekondigd dat na 1 juli 2015 een overgangsperiode ingaat. De premieberekening van werkgevers die reeds op 1 juli of eerder publiek bij UWV verzekerd waren, verandert niet. Werkgevers die na 1 juli 2015 publiek bij UWV verzekerd worden, krijgen vanaf 1 januari 2017 te maken met de nieuwe premieberekening. Beoogd wordt het wetsvoorstel met betrekking tot de voornoemde wijzigingen worden geregeld in het najaar aan de Tweede Kamer aan te bieden.  

Bron: Rijksoverheid.nl

Publicatiedatum: 22 juni 2015