Schouten Zekerheid Employee Benefits
1.jpg

Brief UWV over ZW-flex-uitkeringen uit 2013

In januari heeft u misschien een brief van het UWV ontvangen over Ziektewet-flex-uitkeringen. In deze brief staan de uitkeringen die zij in januari 2013 tot en met juni 2013 toekenden aan uw (ex-)werknemers. Deze uitkeringen tellen mee in de berekening van uw premie ZW-flex voor 2015.

U kreeg deze brief omdat u (ex-)werknemers heeft aan wie UWV in januari tot en met juni 2013 een Ziektewet-flex-uitkering heeft toegekend. Bij de brief zat daarom ook een overzicht van deze uitkeringen. Met dit overzicht kunt u kopieën opvragen van de beslissingen die het UWV in januari tot en met juni 2013 aan uw (ex-)werknemer(s) heeft gestuurd. Deze kopieën heeft u niet eerder van het UWV ontvangen.

Waarom ontvangt u deze kopieën?
Vanaf premiejaar 2014 bestaat de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) uit 3 onderdelen: de gedifferentieerde premies WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. Deze wijziging is onderdeel van de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa).

Gedifferentieerde premie ZW-flex 2015
De gedifferentieerde premie ZW-flex voor 2015 wordt berekend op basis van de Ziektewet-uitkeringen die het UWV in 2013 heeft toegekend aan flexwerkers. Heeft u geen (ex-)werknemers aan wie UWV een Ziektewet-uitkering heeft toegekend? Dan betaalt u alleen de minimumpremie. In 2014 is deze premie voor grote werkgevers 0,14%. Kleine werkgevers betalen een premie op sectorniveau. Middelgrote werkgevers betalen een gewogen gemiddelde van de sectorpremie en hun individuele premie.

In het najaar van 2014 informeert de Belastingdienst u over de hoogte van uw gedifferentieerde premie Whk voor het premiejaar 2015.

Schouten Zekerheid kan u ondersteunen bij het controleren van deze uitkeringen en wij kunnen voor u ook bezwaar maken tegen onterechte toerekeningen. Graag kom ik bij u langs om uitleg te geven wat nu de BeZaVa inhoudt, hoe u de premie zo laag mogelijk kan houden en of het voor u interessant is om eigen risicodrager te worden.

Neem gerust contact met mij op 06-52637493 of stel u vraag per e-mail: brenda.van.dijk@schoutenzekerheid.nl

bron:UWV

Publicatiedatum: 10 februari 2014