Schouten Zekerheid Employee Benefits
7.jpg

Convenant maakt baanwissel arbeidsongeschikten makkelijker

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Pensioenfederatie een convenant gesloten waardoor werknemers die niet meer volledig arbeidsgeschikt zijn van baan kunnen wisselen met behoud van inkomensbescherming op basis van de pensioenregeling waarin ze deelnemen.

Verzekeraars en pensioenfondsen hebben afspraken gemaakt over het in- en uitlooprisico bij het veranderen van baan, zodat er geen gaten vallen in de inkomensbescherming. Dat verbetert de arbeidsmobiliteit van mensen die geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, aldus beide organisaties, die het convenant vandaag ondertekenen. Het heeft betrekking op de arbeidsongeschiktheidsdekking in pensioenregelingen bij zowel verzekeraars als pensioenfondsen.

“Het convenant ligt in het verlengde van het Van Leeuwen Convenant dat verzekeraars eerder met pati├źntenorganisaties hebben gesloten om belemmeringen bij het veranderen van werkgever weg te nemen.”

Het streven is dat de leden en sociale partners van Verbond en Pensioenfederatie het convenant uiterlijk per 1 januari volgend jaar in hun pensioenregelingen hebben overgenomen.

Bron: Verbond van verzekeraars, 23-01-2013

Publicatiedatum: 23 januari 2013