Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

Diëtisten verliezen kort geding

Dieetadvisering voor niet-chronische patiënten mag uit het basispakket worden geschrapt. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding aangespannen door de Nederlandse vereniging van diëtisten.

De NVD wilde met het kort geding bereiken dat de regel waarin is opgenomen dat dieetadvisering uit het basispakket gaat, voorlopig buiten werking zou worden gesteld. Zij was van mening was dat de beroepsgroep meer tijd moest krijgen om tot een goede overgangsregeling te komen. Momenteel komen volgens de diëtisten als gevolg van de beperking in de vergoeding veel minder patiënten bij hen.

Cijfers van de vereniging laten zien dat de daling in de eerste twee maanden van dit jaar ongeveer 50 procent bedroeg. Hierdoor dreigen veel leden in financiële problemen te raken, meldt de NVD.

De rechter stelde vandaag echter dat iedere bezuinigingsmaatregel bepaalde groepen zal treffen en dat het niet zo kan zijn dat de overheid die groepen moet compenseren. Daarmee zou het beoogde effect van de bezuiniging immers (deels) teniet worden gedaan.

Daar komt bij dat de diëtisten zich vanaf medio 2011 hadden kunnen voorbereiden op negatieve gevolgen voor hen. Ook heeft de minister jegens de diëtisten geen verwachtingen gewekt over enige vorm van compensatie.

De diëtisten zijn zeer teleurgesteld in de uitspraak. Directeur Anja Evers van de NVD meldt in een persbericht dat dit slecht nieuws is voor patiënten en diëtisten. Volgens de diëtistenvereniging zal het schrappen van dieetadvisering op termijn alleen maar extra kosten met zich meebrengen. De vereniging beraadt zich op vervolgstappen.

Bron: Medischcontact.nl, 20-03-2012

Toevoeging artikel:

De meeste zorgverzekeraars bieden in de aanvullende verzekeringen wel vergoedingen aan voor dieetadvisering uiteenlopend van 4 tot maximaal 8 behandelingen of een bedrag dat hieraan gelijk staat.

Publicatiedatum: 22 maart 2012