Schouten Zekerheid Employee Benefits
7.jpg

Eigenrisicodrager Ziektewet worden als gevolg van de Wet BeZaVa: Vraag en Antwoord

Wat is eigenrisicodragen voor de Ziektewet?

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet, betalen zelf de uitkering voor hun (ex-) werknemers die bij ziekte (nog) recht hebben op een Ziektewetuitkering (dit betreft werknemers die na het beëindigen van het tijdelijk contract ziek uit dienst treden of binnen 28 dagen na uitdiensttreding door beëindiging van het tijdelijk contract alsnog ziek zijn geworden).  Dus ook als die werknemers niet meer bij hen werken. Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet betaalt u een lagere sector- of Ufo premie. U vindt ook meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Ik ben eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Wat doet UWV en wat verwacht UWV van mij?

Wat doet het UWV?

Het UWV doet alles wat te maken heeft met beslissingen over boetes, bezwaar en beroep en terugvorderingen. Ook voeren zij de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling uit. U betaalt niet voor deze beoordeling.

Wat verwacht UWV van u?

U blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie van uw zieke (ex-)werknemer.

Hoe kan ik eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet?

U kunt eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet door u aan te melden bij de Belastingdienst.

U kunt het eigenrisicodragerschap voor de ZW op 1 januari of op 1 juli laten beginnen. Uw aanvraag moet uiterlijk 13 weken vóór de beoogde ingangsdatum (dus voor 1 april of voor 2 oktober) bij de Belastingdienst binnen zijn. Wilt u eigenrisicodrager voor de ZW worden, dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U laat zich voor de verzuimbegeleiding van zieke ex-werknemers die onder het eigen risico vallen, bijstaan door een deskundige persoon of dienst die gecertificeerd is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet 1998, en u hebt de afspraken rond deze verzuimbegeleiding schriftelijk vastgelegd.
 • Uw eigenrisicodragerschap voor de ZW is in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet beëindigd om reden van stopzetting op uw verzoek van het eigenrisicodragerschap voor de WGA of indien de rechtbank de noodregeling van hoofdstuk 3.5 van de Wet op het financieel toezicht heeft uitgesproken over de verzekeraar of de kredietinstelling waar u zich hebt verzekerd.

U kunt het aanvraagformulier downloaden. Met de aanvraag stuurt u de afspraken over de verzuimbegeleiding mee. Als u uw aanvraag hebt ingediend, krijgt u een beschikking van de belastingdienst.

Welke uitkeringen blijft UWV betalen als ik eigenrisicodrager voor de Ziektewet ben?

Ook als u als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent, betaalt UWV de volgende uitkeringen:

 • de Ziektewet-uitkeringen voor uw werknemers die ziek zijn geworden door zwangerschap of bevalling;
 • de Ziektewet-uitkeringen voor werknemers die arbeidsgehandicapt zijn of een functionele beperking hebben;
 • de Ziektewet-uitkeringen voor werknemers die orgaandonor zijn;
 • de WAZO-uitkeringen bij zwangerschap en bevalling, adoptie of pleegzorg;
 • de eventuele toeslagen op een Ziektewet-uitkering (Toeslagenwet).
 • UWV blijft ook beslissen over boetes, bezwaar en beroep en terugvorderingen.

 

Voor welke werknemers kan ik als werkgever eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden?

U kunt eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden voor:

 • zieke werknemers zonder ‘gewone’ arbeidsovereenkomst, zoals freelancers en thuiswerkers;
 • (oud-)werknemers die binnen een maand na het einde van het arbeidsovereenkomst ziek worden;
 • werknemers van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, zoals mensen met een tijdelijk contract, oproepkrachten en uitzendkrachten.

 

Het spreekt voor zich dat Schouten Zekerheid u graag verder helpt om een juiste beslissing te nemen aangaande eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet. Onze specialisten staan u graag te woord. Bel: 010-288.44.09 of mail uw vraag naar vincent.van.dijk@schoutenzekerheid.nl

Vincent van Dijk, 29-01-2013

Publicatiedatum: 29 januari 2013