Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Hoe wordt de AOW-leeftijd verhoogd?

Vóór 1 januari 2013 ging de AOW in vanaf de 65ste verjaardag, maar besloten is om de AOW-leeftijd vanaf 2013 tot 2015 ieder jaar met één maand te verhogen. Vanaf 2016 wordt de AOW-leeftijd met twee maanden per jaar verhoogd en vanaf 2019 met drie maanden per jaar. Zo ligt in 2019 de AOW-leeftijd op 66 jaar en in 2023 op 67 jaar.Het ziet er dus als volgt uit:

De AOW-leeftijd is in 2013 dus 65 jaar en 1 maand, in 2014 65 jaar en 2 maanden, in  2015 65 jaar en 3 maanden.

In 2016 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 5 maanden, in 2017 65 jaar en 7 maanden en in 2018 65 jaar en 9 maanden.

In 2019 is de AOW-leeftijd 66 jaar, in 2020 66 jaar en 3 maanden, in 2021 66 jaar en 6 maanden, in 2022 66 jaar en 9 maanden en in 2023 67 jaar.

Let op: regeerakkoord VVD – PvdA van 29 oktober 2012

In het regeerakkoord is vastgelegd dat de AOW sneller omhoog gaat. Voor deze versnelde verhoging is een wetswijziging nodig, waarmee de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen.

U kunt uw AOW-leeftijd checken met behulp van de volgende tool:

http://www.checkuwaowleeftijd.nl/

Het is, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, mogelijk om gebruik te maken van een voorschotregeling. Dan kunt u de AOW laten ingaan vanaf uw 65ste, maar het bedrag dat te vroeg is betaald, wordt binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

Wat betekent de verhoging van de AOW-leeftijd voor u?

Als de ingangsdatum van de AOW wordt opgeschoven, krijgt u dus later uw AOW. Uw pensioen uit uw werk krijgt u gewoon vanaf de afgesproken leeftijd. Maar doordat u AOW mist, heeft u misschien een maand of een paar maanden niet genoeg inkomen. De vraag is wat u daaraan kunt doen

– U bent bijna 65 jaar en werkt nog

Als u nog aan het werk bent, kunt u besluiten door te werken. Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan omdat u 65 wordt. Als u langer doorwerkt kunt u besluiten de ingangsdatum van het pensioen uit uw werk wat op te schuiven. In veel pensioenregelingen is dat mogelijk. Dan kunt u er dus zelf voor zorgen dat uw pensioen uit uw werk en uw AOW vanaf hetzelfde moment wordt uitgekeerd. Als u niet wilt doorwerken, kunt u ervoor kiezen om zelf wat geld te sparen om de maanden te overbruggen dat u geen AOW krijgt. Ook kunt u, als u in 2013, 2014 of 2015 voor het eerst AOW krijgt, er voor kiezen gebruik te maken van de voorschotregeling. Dan kunt u de AOW laten uitkeren vanaf uw 65ste. Het te vroeg opgenomen bedrag wordt dan echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

– U bent nog geen 65 jaar en u krijgt een vutuitkering of prepensioen

Als u vut of prepensioen krijgt, ontstaat er een probleem. De vut- of prepensioenuitkering stopt namelijk wanneer u 65 wordt en dan gaat het ouderdomspensioen uit uw werk in. U krijgt echter nog geen AOW en heeft dan dus een maand (of meer maanden) te weinig inkomen. Misschien kunt u in de tussentijd wat geld opzij leggen om het tekort aan inkomen op te vullen. Maar dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dan zijn er andere mogelijkheden:

In veel pensioenregelingen mag u een stukje van uw ouderdomspensioen inruilen om er voor te zorgen dat u voor kortere tijd een hogere uitkering krijgt. Nadeel daarvan is natuurlijk wel dat uw levenslange ouderdomspensioen een stukje lager wordt. Ook is het, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, door de voorschotregeling mogelijk de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

– U bent nog geen 65 jaar. U bent zelfstandig ondernemer

Als u nog aan het werk bent, kunt u besluiten door te werken. Als u uit uw vroegere werk pensioen heeft, kunt u besluiten ook de ingangsdatum van het pensioen wat op te schuiven. In veel pensioenregelingen is dat mogelijk. Dan kunt u er dus zelf voor zorgen dat uw pensioen uit uw werk en uw AOW vanaf hetzelfde moment wordt uitgekeerd. Als u niet wilt doorwerken kunt u ervoor kiezen om zelf wat geld te sparen om de maanden te overbruggen dat u geen AOW krijgt. Bovendien kunt u, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, via de voorschotregeling er voor kiezen de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt echter binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

– U bent nog geen 65 jaar en heeft een arbeidsongeschiktheidsuitkering

Als u een wettelijke arbeidsuitkering heeft, zal die waarschijnlijk wel doorlopen tot de ingangsdatum van uw AOW. Als u van uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar een arbeidsongeschiktheidspensioen krijgt, zal dit waarschijnlijk eindigen op het moment dat uw pensioen ingaat. U mist dan een of meer maanden AOW. U kunt, als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, er via de voorschotregeling voor kiezen de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt dan wel binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

– U bent nog geen 65 jaar. U heeft geen inkomen

Als u geen inkomen heeft, krijgt u uw AOW wat later dan u had verwacht. De kans dat u nog betaald werk vindt, is niet zo groot en sparen om het gemis aan AOW op te vangen is niet mogelijk.

Als u voor het eerst AOW krijgt in 2013, 2014 of 2015, kunt u er via de voorschotregeling voor kiezen de AOW te laten ingaan vanaf uw 65ste. Het te vroeg betaalde bedrag wordt dan  wel binnen een bepaalde termijn verrekend met uw AOW.

bron: pensioenkijker

Publicatiedatum: 30 maart 2013