Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Tot 2018 blijven kosten zorgverzekering stijgen

De kosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) blijven stijgen tot aan 2018. In dat jaar komen de kosten te liggen op 51,8 miljard euro. Dat is 9,2 miljard euro meer dan in 2014. Dit blijkt uit een berekening van de Algemene Rekenkamer.

Al sinds de invoering van het huidige zorgstelsel stijgen de kosten in de zorg en de komende jaren lijkt hier dan ook nog geen einde aan te komen. De Zvw is een wet die vooral bedoeld is voor de inhoud van het basispakket. In dit pakket – dat door de overheid jaarlijks wordt samengesteld – zit de zorg die voor iedereen met een zorgverzekering standaard wordt vergoed. Voor sommige zorg geldt een verplicht eigen risico. 

Prinsjesdag
Ieder jaar wordt de Zvw aangepast, waarbij de laatste jaren het basispakket vooral is uitgekleed dan is uitgebreid. Jaarlijks wordt op Prinsjesdag de inhoud van het basispakket bekend gemaakt.

Kostenpost
De grootste kostenpost – in 2018 meer dan 20 miljard euro – is de medische specialistische zorg. Dat is zorg waarvoor men naar het ziekenhuis moet, zoals de neuroloog of KNO-arts. De komende jaren zullen de kosten voor Eerstelijnszorg (zoals de huisarts) en Geneeskundige GGZ gelijk blijven met het niveau van vorig jaar.

Stijging verzekeringspremie basiszorgverzekering
De verwachting is dat de zorgpremie de komende 3 jaren (tot aan 2018) zal stijgen. Dat is een vast bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt betaald aan de zorgverzekeraar voor de basiszorgverzekering. Er is ook een nominale rekenpremie. Deze wordt door de overheid vastgesteld en geeft weer wat een zorgverzekeraar, volgens het ministerie van Volksgezondheid, zou moeten vragen om kostendekkend te zijn. Toch mogen zorgverzekeraars daarvan afwijken.

Verhalen bij verzekerde en verzekeraar
De stijging van de zorgkosten zal grotendeels ook worden verhaald bij de premiebetaler, waardoor de komende jaren de kosten voor de zorgverzekering waarschijnlijk ook verder zullen gaan stijgen. Verzekeraars kunnen de stijging van de premie beperken door zelf hun financiële reserves aan te spreken. In 2015 hebben verzekeraars ook miljoenen gebruikt om de premiestijging in te perken. Zij hebben dan ook nog een gezamenlijk reservepotje van enkele miljarden euro’s.

Hoe zit het na 2018?
Voor 2018 zijn op dit moment de zorgkosten nog niet begroot of berekend, waardoor hier nog niets over gezegd kan worden.

Bron: Algemene Rekenkamer

Publicatiedatum: 17 juni 2015