Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Latere ingangsdatum AOW

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de ingangsdatum van de AOW te verplaatsen naar de dag waarop men 65 jaar wordt.

Nu is dat nog de eerste dag van de maand waarin men 65 jaar wordt. Dit voorstel, dat onderdeel is van het reeds afgesproken pakket bezuinigingen, zal naar verwachting een besparing van ca € 60 miljoen per jaar opleveren.

Het wetsvoorstel waarin deze wijziging is opgenomen wordt binnenkort voor advies naar de Raad van State gezonden en wordt openbaar gemaakt zodra het aan de tweede kamer wordt aangeboden. Naar verwachting zal deze wijziging op 1 januari 2012 ingaan.

Toekomstige gepensioneerden dienen zich goed rekenschap te geven van het effect van deze wijziging, met name indien men pas aan het eind van de maand jarig is.

Zo wordt het belangrijk om na te gaan of de arbeidsovereenkomst eveneens wordt beëindigd op de exacte verjaardag of toch eerder.

In voorkomende gevallen zou er, weliswaar voor een relatief korte periode, een gat in de inkomsten kunnen ontstaan.

Publicatiedatum: 29 maart 2011