Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Nieuwe WGA-premiestelling UWV bekend

Vandaag heeft het UWV de nieuwe parameters voor de WGA-premie 2013 bekendgemaakt. Met behulp van deze parameters stelt het UWV voor de werkgevers vast welke gedifferentieerde WGA-premie in 2013 moet worden betaald.

De wijzigingen van de parameters ten opzichte van 2012 zijn beperkt, maar hebben wel gevolgen:

  • De grens voor grote of kleine werkgever stijgt licht naar € 757.500 (2012: € 755.00)
  • De gemiddelde premie daalt met slechts één honderdste procent naar 0,52% (2012: 0,53%)
  • De van de gemiddelde premie afgeleide maximale premie daalt daardoor een paar honderdste van een procent: 2,08% voor grote werkgevers en 1,56% voor kleine werkgevers (2012: 2,12% resp. 1,59%)
  • De minimale premie voor kleine werkgevers daalt nauwelijks: 0,47% (2012: 0,48%) en blijft voor grote werkgevers zelfs gelijk: 0,13%.
  • Het rekenpercentage dat als uitgangspunt voor de premie dient, daalt met één honderdste procent: 0,54% (2012: 0,55%)
  • De belangrijkste wijziging betreft de correctiefactor voor het werkgeversrisico: van 1,9 in 2012, is deze factor gedaald naar 1,78.

Met name de daling van deze correctiefactor heeft gevolgen voor de uiteindelijk te betalen premie. Heel kort door de bocht gezegd komt het er op neer dat de werkgever in 2012 gemiddeld iets meer dan 200% van het bedrag dat zijn werknemers aan uitkeringen ontvingen aan premie betaalt en dat dit in 2013 iets minder dan 200% gaat geworden. Zo gaat een werkgever die in 2011 een uitkeringslast van €10.000 had en een gemiddelde loonsom van € 1.000.000, in 2013 een premie betalen van 1.91%. Dat is nog altijd € 19.100 voor een schade van € 10.000! Echter: in 2012 zou deze werkgever een premie van € 20.300 hebben betaald. Al met al een daling van €1200 (ca. 6%)

Publicatiedatum: 3 september 2012