Schouten Zekerheid Employee Benefits
1.jpg

Onvoldoende re-integratie kost werkgever veel geld, vaar niet (alleen) blind op de bedrijfsarts

Zowel de werkgever als de zieke werknemer zijn verplicht zich in te spannen voor de re-integratie. Doet een werkgever te weinig moeite, dan kan dat na twee jaar ziekte leiden tot een loonsanctie door het UWV. Een werknemer kan ontbinding van de arbeidsovereenkomst aanvragen als hij vindt dat de werkgever te weinig doet aan zijn re-integratie.

De werknemer had een burn-out als gevolg van de werkomstandigheden. De bedrijfsarts adviseert al vrij snel tweede spoor re-integratie. De werknemer acht zich juist voldoende hersteld om terug te keren in de eigen functie en heeft dat ook vaak (tevergeefs) aan de bedrijfsarts laten weten.

Deskundigenoordeel

In deskundigenoordelen geeft het UWV aan dat de werkgever onvoldoende re-integratie inspanningen eerste spoor levert. De werkgever laat de werknemer echter niet tot zijn eigen werk toe. Na een mislukte mediation biedt de werkgever toch werk aan, maar geeft aan ‘huiverig’ te zijn voor zijn terugkeer. En terugkeer in de eigen functie, toen werknemer weer voldoende hersteld was, is onmogelijk doordat daar een nieuwe persoon was benoemd.

Arbeidsconflict te wijten aan werkgever

De werknemer heeft door deze gang van zaken geen vertrouwen meer in voortzetting van de arbeidsovereenkomst en vraagt om ontbinding. De kantonrechter betrekt bovengenoemde handelswijze bij het oordeel dat het inmiddels bestaan van een arbeidsconflict volledig aan de werkgever is te wijten. Dat leidt voor deze 57-jarige werknemer na een dienstverband van bijna 30 jaar tot een vergoeding van bijna € 400.000.

Tip

Als werkgever is het van belang te handelen naar de adviezen van de bedrijfsarts. Vaar echter niet blind op de bedrijfsarts en vraag bij twijfel, én in ieder geval na één jaar ziekte, om een deskundigenoordeel van het UWV over de eigen re-integratie inspanningen. Handel als werkgever vervolgens naar die UWV-adviezen. Zorgvuldige re-integratie kan een loonsanctie én een hoge ontbindingsvergoeding voorkomen.

Bron: HR-Praktijk

Publicatiedatum: 22 juni 2011