Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

Ook transitievergoeding na twee jaar loondoorbetaling zieke werknemer

De Wet werk en zekerheid verplicht werkgevers vanaf 1 juli 2015 een transitievergoeding te betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat.

Werkgevers mogen de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Minister Asscher en de Eerste Kamer vinden de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte een re-integratieplicht van de werkgever die voortvloeit uit de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte en de Wet Verbetering Poortwachter. Het doel van de transitievergoeding is compensatie voor ontslag en bevordering van de overgang van werk naar werk. De regering vindt dus dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen arbeidsongeschikte werknemers en andere werknemers.

Zieke werknemer nog duurder
Het gevolg van deze maatregel is dat zieke werknemers nog duurder worden voor de werkgever. Naast de gebruikelijke kosten als loondoorbetaling, advieskosten rond ziekteverzuim, re-integratiekosten, begeleidingskosten 1e of 2e spoor wordt dit bedrag, krijgt de werkgever straks ook te maken met een transitievergoeding.

De transitievergoeding wordt bepaald door het maandsalaris en de duur van de arbeidsovereenkomst tot het moment van ontslag. De opbouw werkt als volgt:

  • Een derde van het maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt voor de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst (de eerste tien dienstjaren);
  • De helft van het maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt voor de periode na de eerste tien jaar van de arbeidsovereenkomst (na het tiende dienstjaar).

De vergoeding wordt berekend per periode van zes maanden
Voor vijftigplussers is een overgangsregeling transitievergoeding getroffen, omdat zij moeilijker een nieuwe baan vinden dan jongere werknemers. Vijftigplussers die ten minste tien jaar bij de werkgever in dienst zijn, krijgen tot 2020 een transitievergoeding van één maand over de dienstjaren dat zijn na hun 50e in dienst zijn. Om de financiële belasting te beperken, geldt deze overgangsregeling niet voor kleine bedrijven met minder dan 25 werknemers.
Bron: Verifi

Publicatiedatum: 2 september 2014