Schouten Zekerheid Employee Benefits
3.jpg

Op welke wijze zal de AOW de komende jaren worden aangepast?

De AOW-leeftijd wordt in 2013, 2014 en 2015 telkens met één maand verhoogd. In 2016, 2017 en 2018 gaat de leeftijd telkens met 2 maanden omhoog en in 2019 met 3 maanden.

Overgangsmaatregelen

Er komt voor de eerste jaren een voorschotfaciliteit, die de mogelijkheid biedt om een voorschot op de AOW te krijgen vanaf de 65e verjaardag. Daarbij geldt dat het eerder opgenomen bedrag over een vastgestelde termijn (maximaal 1,5 jaar bij 3 maanden voorschot in 2015) dient te worden terugbetaald.

In situaties van onvoldoende middelen om in het bestaan te voorzien tot de AOW/gerechtigde leeftijd kan door mensen die aan de voorwaarden voldoen altijd een beroep gedaan worden op de (bijzondere) bijstand, die geregeld is in de WWB. De uitvoerders van de sociale zekerheid zullen erop worden geattendeerd dat de groep ouderen met weinig voorbereidingstijd mogelijk extra aandacht en ondersteuning nodig heeft.

De partnertoeslag zal enkele maanden langer doorlopen. Hierdoor wordt voorkomen dat mensen door dit wetsvoorstel opeens niet meer de partnertoeslag ontvangen, terwijl zij daar wel op rekenen.

Witteveenkader (maximaal op te bouwen pensioen)

In 2014 wordt de pensioenrichtleeftijd in het Witteveenkader aangepast naar 67 jaar in 2014. Daarna wordt deze gekoppeld aan de levensverwachting. Verdere verhoging zal plaatsvinden in stappen van één jaar, 10 jaar voorafgaand aan geraamde toename levensverwachting met één jaar. De derde pijler, de fiscale oudedagsreserve en deelnemingsjarenpensioen worden op overeenkomstige wijze ingeperkt. De verhoging van de AOW uit de afbouw van de ouderenkortingen gaat niet door; die blijven dus bestaan. De maximale opbouwpercentages worden verlaagd met 0,1% in 2014 (wordt 1,9% eindloon; 2,15% middelloon).

29 mei 2012

Bron: MinFin

Publicatiedatum: 29 mei 2012