Schouten Zekerheid Employee Benefits
6.jpg

‘Pensioen 1-2-3’: een nieuwe poging de interesse voor pensioen te vergroten

Pensioen blijft voor veel werknemers moeilijk te doorgronden en kan daarbij nog steeds rekenen op weinig interesse. Wel hebben veel werknemers ‘het idee’ dat hun pensioen voldoende hoog is. In de praktijk komen werknemers helaas regelmatig voor verrassingen te staan doordat het opgebouwde pensioen aanzienlijk lager is dan verwacht. En niet zelden gebeurt dit op de pensioendatum, een moment waarbij het onmogelijk is een pensioentekort te herstellen.

Het is dan ook belangrijk dat werknemers gedurende hun werkzame leven regelmatig nagaan of de pensioenopbouw aansluit bij hun verwachtingen. Om dit te stimuleren is vanuit de wet Pensioencommunicatie per 1 juli 2016 het zogeheten ‘Pensioen 1-2-3’ actief geworden, dat bestemd is voor zowel nieuwe als bestaande deelnemers aan de pensioenregeling.

Verzekeraars geven, binnen de gestelde kaders, zelf invulling aan deze wet maar in hoofdlijnen ziet de informatievoorziening er als volgt uit:

Doel

Uitgangspunt is dat de deelnemer antwoord krijgt op de volgende vragen:

 • Wat biedt mijn pensioenregeling wel?
 • Wat biedt mijn pensioenregeling niet?
 • Hoe bouw ik pensioen op?
 • Welke keuzes heb ik?
 • Hoe zeker is mijn pensioen?
 • Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?
 • Wanneer moet ik in actie komen?

Invulling

‘Pensioen 1-2-3’ bestaat uit drie lagen en zal naar verwachting in een digitale vorm worden aangeboden. Na het lezen van laag 1 kent de deelnemer de belangrijkste elementen van zijn pensioenregeling. De deelnemer kan vervolgens zelf bepalen of hij meer wil weten. Tijdens of na het lezen van laag 1 kan hij via elk kopje en icoon voor meer details doorklikken naar laag 2 en/of 3.

Laag 1

 • De pensioenregeling ‘in 5 minuten’.
 • In deze eerste laag worden alle belangrijke onderdelen genoemd, deze vervangt de huidige ‘Startbrief’. Een nieuwe deelnemer moet deze informatie binnen drie maanden na indiensttreding ontvangen.

Laag 2

 • De pensioenregeling ‘in 30 minuten’.
 • Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.

Laag 3

 • De pensioenregeling ‘in detail’.
 • Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten. Alle informatie uit laag 1 en 2 komt ook terug in laag 3.

Tip

Breng uw medewerkers op de hoogte van ‘Pensioen 1-2-3’ zodat zij weten waar ze meer informatie kunnen vinden over hun pensioenregeling. Meer informatie kunnen zij vinden op de website www.pensioen123.nl.

Ten slotte

Hopelijk brengt ‘Pensioen 1-2-3’ meer deelnemers ertoe zich in hun pensioen te verdiepen. Of dit het geval is zal de toekomst uitwijzen, maar het is een positieve ontwikkeling dat deelnemers hiertoe gestimuleerd worden en meer mogelijkheden krijgen.

Wilt u meer weten over pensioen en de mogelijkheden van informatievoorziening richting uw werknemers? U kunt dan altijd contact opnemen met Arie Leeuwenburgh, pensioenspecialist bij Schouten Zekerheid. Arie is te bereiken via 010 – 288 44 13 of arie.leeuwenburgh@schoutenzekerheid.nl

Publicatiedatum: 20 juni 2016