Schouten Zekerheid Employee Benefits
2.jpg

Premie basiszorgverzekering met zeker € 100 omhoog, eigen risico stijgt van € 220 naar € 350

De basisverzekering voor ziektekosten valt voor iedereen volgend jaar bijna tien procent duurder uit. De premie stijgt met ten minste  € 100  per persoon. Daarbij gaat ook het eigen risico voor elke verzekerde nog omhoog van € 220 naar €350.

De reden voor die verhoging ligt in het feit dat de rijksoverheid kosten die zijzelf of eerder via de AWBZ betaalde nu overhevelt naar de zorgverzekering. Zo worden de kosten voor revaliderende ouderen vanaf 2013 uit de basiszorgverzekering betaald en ook de opleiding voor verpleegkundige komt niet langer voor rekening van het rijk. Gevolg is dat de rekenpremie, de premie die zorgverzekeraars minimaal nodig hebben om uit de kosten te komen, volgend jaar met €104  stijgt. Daar komen dan vaak nog wat bedrijfskosten van de verzekeraar en de kosten van wanbetalers bij en we betalen zomaar €10 extra per maand aan zorgpremie in 2013. Naast de duurdere zorgverzekering gaat ook nog eens het eigen risico omhoog. Nu is dat nog € 220 per persoon per jaar, dat wordt in 2013 € 350, nog eens ruim een tientje per maand.

Het duurder worden is een direct gevolg van wat in het Lenteakkoord is overeengekomen. In dit lenteakkoord daalt het tekort op de rijksbegroting, maar de kosten worden direct doorgeschoven naar de burger. De begroting van het rijk vertoont op die manier een (minder groot) tekort, maar dat kan alleen door de burger meer te laten betalen. Andere maatregelen en gevolgen die voortvloeien uit het Lenteakkoord worden vandaag met Prinsjesdag bekend gemaakt. Hoeveel we er in totaal op achteruit gaan zal kort daarop door de rekenmeesters van het NIBUD bekend worden gemaakt. Eerste berekeningen laten zien dat de koopkracht voor iedereen gemiddeld met 0,75 procent zal dalen.

18-09-2012

Publicatiedatum: 18 september 2012