Schouten Zekerheid Employee Benefits
1.jpg

Schippers maakt chronisch zieken aantrekkelijk voor zorgverzekeraars

Minister Edith Schippers (VWS) heeft gisteren, 22 juni 2015, nieuwe maatregelen gepresenteerd om zorgverzekeraars te stimuleren zich meer op chronisch zieken en andere kwetsbare verzekerden te richten. De middelen die zorgverzekeraars ontvangen van de overheid worden sterker afhankelijk van het aantal chronisch zieken dat een zorgverzekeraar als verzekerde heeft. Hiermee wordt het vanaf 2016 voor zorgverzekeraars meer lonend om te investeren in de beste zorg voor deze cliënten. Schippers heeft de Tweede Kamer via een brief over de maatregelen geïnformeerd.

Kern van de gepresenteerde technische maatregelen in de werking van het zorgstelsel is dat de compensatie voor verzekeraars (risicoverevening) wordt gewijzigd. Met deze risicoverevening wordt voorafgaand aan het jaar geld verdeeld over zorgverzekeraars op basis van de verwachte kosten van hun verzekerden. Een zorgverzekeraar met veel chronisch zieken krijgt nu meer geld, een zorgverzekeraar met veel gezonde verzekerden krijgt minder geld.

Verbetering risicoverevening 
Zorgverzekeraars zullen in 2016 met de nieuwe maatregelen voor bijna 350 duizend extra chronisch zieken een hogere bijdrage ontvangen. Deze bijdrage is gelijk aan de verwachte kosten van die verzekerden. In totaal komt het aantal verzekerden waarvoor verzekeraars een relatief hoge vergoeding krijgen op ruim 4 miljoen. Door de verbetering van de risicoverevening ontvangen verzekeraars een steeds hogere bijdrage voor hun chronisch zieke verzekerden. Ter illustratie: voor een oudere met meerdere chronische aandoeningen krijgt een verzekeraar een bijdrage van bijna 20 duizend euro, terwijl de bijdrage voor een jonge en gezonde hoogopgeleide slechts enkele honderden euro’s is. Zo loont het voor zorgverzekeraars meer om zich te richten op chronisch zieken in plaats van jonge en gezonde mensen. Op macroniveau neemt de herverdeling bij verzekeraars van gezond naar ongezond verder toe van 5,2 miljard euro in 2006 tot 13,8 miljard in 2016 (een stijging van 26 naar 36 procent van de totale kosten die omgaan in de somatische zorg).

Gerichte aanpak
Het is nu aan de zorgverzekeraars om zich meer te richten op chronisch zieken en kwetsbare groepen die veel zorg nodig hebben. Zij kunnen dat doen door bij de inkoop van zorg meer rekening te houden met de behoeften van chronisch zieken en betere afspraken met zorgaanbieders te maken over kwalitatief goede en beter afgestemde zorg voor deze groepen. Betere kwaliteit, bijvoorbeeld vroegtijdiger behandelen en minder nabehandelingen, kan leiden tot lagere kosten. Dat voordeel kunnen verzekeraars teruggeven aan premiebetalers. In de toekomst kunnen zorgverzekeraars verder nog speciale polissen en/of vermindering van het eigen risico bij aangewezen aanbod gaan aanbieden.

Deze aanzienlijke aanpassing van de risicoverevening is een nadere uitwerking van het eerder dit jaar gepresenteerde pakket maatregelen ‘Kwaliteit loont’.

Bron: Rijksoverheid.nl

Publicatiedatum: 23 juni 2015