Schouten Zekerheid Employee Benefits
4.jpg

Thuiswerken helpt ziekteverzuim verlagen

Dit geldt in het bijzonder voor werknemers met een handicap. Mensen met een lichamelijk of geestelijke beperking werken ook meer uren als zij kunnen thuis- of telewerken.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerd onderzoek ‘Belemmerd aan het werk’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar het ziekteverzuim en mensen met een arbeidshandicap. Het ziekteverzuim is in Nederland gedaald van 7 procent in 1990 naar 4,2 procent in 2010. Maar bij werknemers die thuis- of telewerken, ligt het verzuim gemiddeld 0,5 procentpunt lager dan bij hun collega’s die dat niet doen. Bij mensen met een arbeidshandicap is het verschil nog groter: 2 procentpunten.

Tussen 2007 en 2010 is het aandeel thuis- en telewerkers van alle werknemers ook toegenomen van 12 procent tot 15 procent. In 2010 zei ook 28 procent van de Nederlanders weleens thuis te werken. Voor de meesten van hen is dat minder dan een vijfde van de normale werktijd.

Thuis- of telewerken kan de arbeidsdeelname van mensen met een beperking verhogen, omdat problemen met reizen vermeden kunnen worden en minder kosten gemaakt hoeven worden om de werkplek aan te passen. Bovendien valt het werk beter te combineren met therapie of ziekenhuisbezoek.

Het aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid in Nederland is afgenomen van ongeveer 950.000 in 2000 naar ruim 800.000 in 2010. Maar ons land behoort volgens het SCP nog steeds tot de landen in Europa met de hoogste kosten aan arbeidsongeschiktheid. Ondanks ingrijpen van de overheid, blijkt het moeilijk om mensen met een beperking meer aan het werk te krijgen.

De arbeidsdeelname van mensen die deels zijn afgekeurd voor werk om gezondheidsredenen, is tussen 2002-2010 zelfs iets afgenomen, van 60 procent naar 57 procent. Dit komt onder meer door de vergrijzing. Net als bij de hele beroepsbevolking stijgt de gemiddelde leeftijd van mensen met een beperking en ouderen hebben nog altijd minder kansen op de arbeidsmarkt. Ook is de economie sinds 2008 ongunstiger.

Bron: ANP

Publicatiedatum: 22 augustus 2012