Schouten Zekerheid Employee Benefits
7.jpg

Veranderingen in vergoeding, gemiddelde premie en eigen bijdrage per 1 januari 2012

Basispakket

 • Het eigen risico op de basisverzekering wordt verhoogd met € 50, van € 170 naar € 220.
 • De gemiddelde zorgpremie voor de basisverzekering gaat van € 1.211 naar € 1.222.

 

Per 1 januari 2012 verdwijnen enkele vergoedingen uit het basispakket:

 • De vergoeding van een “stoppen-met-rokenprogramma” wordt weer uit het verzekeringspakket gehaald (is per 2011 opgenomen).
 • Dieetadvisering wordt uit het vergoedingspakket gehaald per 2012.

 

Per 1 januari 2012 worden de volgende vergoedingen uit het basispakket beperkt:

 • De vergoeding van maagzuurremmers wordt beperkt. Alleen als er sprake is van chronisch gebruik worden maagzuurremmers nog vergoed.
 • Vanaf 2012 worden maximaal 5 zittingen eerstelijnspsychologische zorg vergoed. In 2011 waren dit nog 8 zittingen.
 • De lijst met chronische aandoeningen die voor fysiotherapievergoeding vanuit de Zorgverzekeringswet in aanmerking komen, wordt beperkt. Een aantal chronische aandoeningen wordt van de lijst geschrapt.

 

Per 1 januari 2012 worden aan het basispakket toegevoegd:

 • Per 2012 wordt radiofrequente denervatie (door middel van een stroomstoot behandelen van zenuwpijn) ter behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten tot 2016 voorwaardelijk toegelaten tot het verzekeringspakket. In 2015 wordt besloten of de behandeling definitief wordt toegelaten tot het pakket. De voorwaardelijke toelating zal door de overheid als instrument worden ingezet om na te gaan of behandelmethoden niet verouderd zijn of om nieuwe behandelmethoden te toetsen.
 • Ook worden dure en weesgeneesmiddelen (geneesmiddel bij een ernstige, zeldzame aandoening) voorwaardelijk toegelaten.

 

Eigen bijdrage

 • Het aantal behandelingen fysiotherapie en oefentherapie (Cesar en Mensendieck) wat voor eigen rekening komt bij een chronische aandoening, wordt verhoogd van 12 naar 20 behandelingen. De eerste 20 behandelingen worden dus niet vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. Alleen voor mensen die op 31 december 2011 al 12 behandelingen achter de rug hebben voor dezelfde chronische aandoening, blijft de regeling van 2011 van kracht.
 • De eigen bijdrage per zitting eerstelijnspsychologische zorg wordt verhoogd van € 10 naar € 20. Voor een internetbehandeling wordt een eigen bijdrage van € 50 per behandeltraject ingesteld. De eigen bijdrage bij een verblijf in een AWBZ-instelling (zoals een verpleeghuis) wordt minimaal € 400,- per maand.
 • Voor tweedelijns GGZ wordt een eigen bijdrage ingesteld van € 100 bij een DBC tot 100 minuten en € 200 bij een DBC van meer dan 100 minuten. Per kalenderjaar betaalt een verzekerde maximaal € 200 eigen bijdrage, met uitzondering van een eigen bijdrage in verband met verblijf. De eigen bijdrage geldt vanaf de leeftijd van 18 jaar en geldt niet in een aantal uitzonderingssituaties (DBC in verband met crisis, voor indirecte tijd en bij zorg door een psychiater in een instelling met toepassing van de wet BOPZ (Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen).
 • Bij intramurale zorg door een psychiater of een klinisch psycholoog geldt een eigen bijdrage van € 145 per maand voor personen vanaf 18 jaar.
Publicatiedatum: 7 oktober 2011