Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Vitaliteitsregeling verbiedt vervroegd uittreden

De regering wil de levensloopregeling en het spaarloon vervangen door iets nieuws: de vitaliteitsregeling. De vitaliteitsregeling moet werknemers financiële ondersteuning bieden, als zij voor kinderen moeten zorgen, een opleiding willen volgen, een bedrijfje willen opzetten, voor deeltijdpensioen of voor het aanvullen van inkomsten bij demotie.

Werknemers mogen de vitaliteitsregeling niet gebruiken om eerder te stoppen met werken. Vakbond FNV is daarop tegen en verwijst naar het Museumakkoord (2005), waarin in het kader van de zware beroepenproblematiek afspraken zijn gemaakt. De levensloopregeling werd geïntroduceerd als alternatief om alsnog, en op eigen kosten, flexibel uit te treden. ‘Bij aantreden was het motto ‘afspraak is afspraak’, maar het kabinet heeft daaraan nu ineens geen boodschap’, aldus FNV.

Sparen voor verlof

In 2006 werd de levensloopregeling geïntroduceerd, maar die had niet het effect waarop werd gehoopt. Veel werknemers sparen namelijk via de levensloopregeling om later vervroegd uit dienst te kunnen treden. Om de effecten van de vergrijzing te beperken, wil de overheid daar een stokje voor steken. De vitaliteitsregeling moet ervoor zorgen dat sparen voor verlof mogelijk blijft, maar het recht op een vroegtijdig pensioen komt daarmee te vervallen. Wanneer de vitaliteitsregeling precies wordt ingevoerd, is nog onduidelijk. De overheid voert op dit moment nog uitvoerig overleg met de sociale partners.

Meer mogelijkheden

De FNV wil levensloop en spaarloon samenvoegen met behoud van de sterke punten van beide regelingen. De bestedingsmogelijkheden worden verruimd. Een deel kan de werknemer gebruiken voor verlof en een gemaximeerd deel kan hij belastingvrij opnemen.

  • De regeling geldt voor werknemers en zelfstandigen zonder personeel.
  • Werknemers kunnen zelf kiezen of zij de regeling willen gebruiken om eerder te stoppen met werken.
  • Het gespaarde levensloopsaldo mag met fiscaal voordeel in geld opgenomen worden na de leeftijd van 65 jaar, om de mogelijke tekorten in het ouderdomspensioen te compenseren.
  • Het fiscaal voordeel is geen heffingskorting, maar wordt in de vorm van een bonus op de rekening bijgeschreven.
  • De regeling mag gebruikt worden als aanvulling op de WW of WIA.
  • De bestedingsmogelijkheid voor werknemers is vrij en wordt niet getoetst.

 Spaarloon- of levensloopregeling

Zolang de vitaliteitsregeling nog niet van kracht is, kunnen werknemers nog kiezen of zij willen sparen in de spaarloon- of levensloopregeling (alleen de levensloopregeling is een wettelijk recht). Wie dus in 2011 spaart in de levensloopregeling, kan pas in 2012 spaarlonen.

Bron: HR Praktijk

Publicatiedatum: 17 mei 2011