Schouten Zekerheid Employee Benefits
5.jpg

Wat zijn de gevolgen van een privatisering van de AWBZ?

De ministerraad heeft vrijdag 9 september op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2013 door zorgverzekeraars te laten uitvoeren. De AWBZ dekt medische kosten voor langdurige zorg en ondersteuning, thuis of in een zorginstelling, die niet onder de zorgverzekering vallen. In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de huidige zorgkantoren worden opgeheven en dat de zorgverzekeraars direct verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de AWBZ. Hierdoor wordt de zorgverzekeraar het aanspreekpunt voor de cliënt voor zorg op grond van zowel de Zorgverzekeringswet als de AWBZ. Verzekeraars pleiten al jaren voor het onderbrengen van de AWBZ bij de Zorgverzekeringswet. Zij zouden de langdurige zorg dan als een concurrerende verzekering kunnen aanbieden, net als nu de basispolis voor ziektekosten. De ministerraad heeft ermee ingestemd het betreffende wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

12-09-2011

Publicatiedatum: 12 september 2011