Schouten Zekerheid Employee Benefits
3.jpg

Wijzigingen zorgverzekering 2016

In 2016 worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in de zorgverzekering. Wat gebeurt er met het eigen risico? Zijn er nieuwe vergoedingen? Wij zetten graag de belangrijkste wijzigingen voor 2016 op een rij. U kunt deze ook terugvinden in deze productsheet.

Premie van de basisverzekering
De premie van de basisverzekering stijgt volgend jaar met ongeveer 7 euro per maand. Dit is een richtlijn. Uiteindelijk bepaalt de zorgverzekeraar zelf de premie voor zijn polissen. Deze worden medio november bekendgemaakt.

Eigen risico
Het wettelijk eigen risico gaat met 10 euro omhoog naar 385 euro per jaar.

Sportarts
De sportarts wordt onderdeel van het basispakket.

Prenetale screening
De vergoeding van prenatale screening wordt aangepast. Om aanspraak te maken op vergoeding van invasieve diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie) moeten zwangere vrouwen eerst een combinatietest hebben ondergaan waarvan de uitslag ‘positief’ is. Voor vrouwen die in het buitenland op eigen kosten de Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT) hebben ondergaan, betekent dit dat de invasieve diagnostiek niet mag worden vergoed. Dit is niet de bedoeling en wordt gecorrigeerd per 2016.

Zittend ziekenvervoer bij intensieve kindzorg
Alle kinderen die zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging (als onderdeel van de intensieve kindzorg) hebben recht hebben op het vervoer van en naar een verpleegkundig kinderdagverblijf, indien medisch noodzakelijk. Dit is een uitbreiding. In 2015 is er sprake van een limitatieve opsomming waardoor niet alle kinderen die recht hebben op wijkverpleging zitten ziekenvervoer vergoed krijgen.

Eigen bijdrage
De Zorgverzekeringswet kent eigen bijdragen en/of maximale vergoedingen voor haarprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Deze eigen bijdragen worden jaarlijks aangepast op basis van indexaties. Daarnaast komt per 2016 de eigen bijdrage voor hoortoestellen voor minderjarigen te vervallen.

Uitbreiding van de basisverzekering
Aan het basispakket worden een aantal behandelingen en medicijnen toegevoegd. Zo wordt er volgend jaar meer prenatale screening en prenatale chirurgie vergoed en wordt de sportarts onderdeel van het basispakket. Tevens vervalt de eigen bijdrage voor gehoortoestellen voor kinderen.

De volgende onderdelen zitten in het basispakket van de zorgverzekering in 2016:

  • Bezoek en behandeling bij de huisarts.
  • Behandeling en verblijf in het ziekenhuis.
  • Geneesmiddelen en hulpmiddelen.
  • Verloskundig zorg en kraamzorg.
  • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
  • Tandheelkundige chirurgische zorg (kaakchirurg) en kunstgebit.
  • Voor kinderen tot 18 jaar tandheelkundige zorg en fysiotherapie.

Heeft u nog geen collectieve zorgverzekering voor uw werknemers?
Schouten Zekerheid helpt u hier graag bij! Bekijk onze dienstverlening op www.schoutenzekerheid.nl/Zorgvoordeel.

Publicatiedatum: 24 september 2015