Schouten Zekerheid Employee Benefits
4.jpg

Wijzigingen zorgverzekering 2017

Zo goed als alle verzekeraars hebben de premies voor de zorgverzekering voor 2017 bekend gemaakt. Dat de premie stijgt, is iedereen ondertussen wel bekend. Maar wat verandert er nu precies naast de premie? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor de zorgverzekering 2017 op een rij.

Eigen risico
Het eigen risico blijft dit jaar voor het eerst sinds 2008 gelijk. Dit bedrag blijft dus nog steeds € 385,-.

Uitbreiding basispakket
Ook dit jaar wordt het basispakket weer uitgebreid. De volgende punten worden aan het basispakket toegevoegd:

  • Operatie van het bovenooglid (als men door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien).
  • Plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben.
  • Medisch noodzakelijke besnijdenis.
  • Fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • Een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • Opvang en zorg als men om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis.

Meer mogelijkheden vergoeding zonder eigen risico
Verzekeraars kunnen voor bepaalde zorgkosten geen eigen risico in rekening brengen. Dit doen zij om nuttig gebruik van de gezondheidszorg aan te moedigen waardoor op zorgkosten bespaard wordt. Verzekeraars krijgen vanaf 1 januari 2017 toestemming om voor de volgende zorgkosten geen eigen risico te rekenen:

  • Dieetvoeding die door een arts of diëtist op recept voorgeschreven wordt.
  • Bepaalde zorgprogramma’s die gezonder maken of waarmee gezondheidsklachten worden voorkomen (bijvoorbeeld op het gebied van overgewicht, roken, diabetes en depressie).

Het is per verzekeraar verschillend of ze ook daadwerkelijk van bovenstaande gebruik gaan maken.

NITP-test
In het geval van een zwangerschap zijn er vaak veel zaken die men grondig wil laten testen. Dit kan door bijvoorbeeld door het uitvoeren van een NIPT-test, een test screent op het syndroom van Down, Edwards en Patau. Voorheen konden vrouwen van deze test gebruik maken als er een verhoogd risico voor deze syndromen aanwezig bleek te zijn. Vanaf 2017 kan iedere zwangere vrouw hier gebruik van maken en wordt deze nog gedeeltelijk vergoed ook: de overheid vergoedt hier € 285,- van en is er sprake van een eigen bijdrage van € 175,-.

Orthodontie bij uw kind
Ook is het aan te raden goed op te letten als een kind in 2017 een beugel nodig heeft. Sommige zorgverzekeraars gaan een wachttijd hanteren, wat betekent dat u eerst een jaar bij de desbetreffende zorgverzekeraar verzekerd moet zijn voordat de orthodontiekosten van het kind vergoed worden.

Heeft u al eens nagedacht over een collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers? Schouten Zekerheid helpt u graag bij het kiezen van de juiste zorgverzekering voor uw personeel. Kijk op www.schoutenzekerheid.nl/zorgvoordeel voor meer informatie.

Publicatiedatum: 21 november 2016