Schouten Zekerheid Employee Benefits
4.jpg

Zorg wordt “zinnig en zuinig”

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft gisteren onderhandelingsresultaten bereikt met ziekenhuizen, medisch specialisten, GGZ, huisartsen, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Met het verder terugschroeven van de groei aan zorguitgaven hoopt Schippers ongeveer 1 miljard euro te besparen. Dit meldt het ministerie van VWS.

De betrokken partijen in de zorg hebben aangegeven dat zij de onderhandelingsresultaten positief aan hun achterbannen zullen voorleggen. Onderdeel van de onderhandelingsovereenkomst is dat de voorgenomen versobering van het basispakket wordt aangepast. Van artsen wordt verwacht dat zij strikter worden in het verstrekken van verzekerde zorg: zorg wordt ‘zinnig en zuinig’. Ondanks dat er een halt wordt toegeroepen aan de stijging van zorg is het huisartsen wel toegestaan om meer patiënten te behandelen die anders bij een duurdere specialist belanden.

Bij de nieuwe zorgdeal worden de verzekerden zo veel mogelijk ontzien. Er komt meer transparantie over welke zorg wel of niet vergoed wordt en welke tand- of huisarts wel of geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. De restitutiepolis, die een verzekerde meer vrijheid biedt om zelf een keuze te maken uit zorgaanbieders, blijft bestaan in het basispakket.

Voor alle sectoren geldt dat de zorguitgaven in 2014 nog 1,5 procent mogen stijgen, en vanaf 2015 wordt dat 1 procent. Voor huisartsen geldt dat ze daarbovenop 1% in 2014 en 1,5% in 2015-2017 krijgen (totaal dus een groei van 2,5%) als zij aantoonbaar zorg uit de tweede lijn opvangen en voorkomen dat mensen naar duurdere zorg worden doorverwezen.

Bron: ministerie van VWS

Publicatiedatum: 18 juli 2013